Kõne Riigikogu hariduspoliitika arutelul 07.04.2016 Kallis härra juhataja, armsad kolleegid, lugupeetud minister, head külalised! Täna on on räägitud, kuidas, mida ja kui palju on Eesti hariduses vaja rahastada. On räägitud väga laiapõhjaliselt ja argumenteeritult. On räägitud täpselt ja on räägitud detailselt. Lubage mul sellest mustrist — kuigi igati vajalikust mustrist — hetkeks eemalduda ning püüda ehk isegi laialivalguvalt ningRead more »

Kõne Riigikogu istungil 17.02.2016 “Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020”. 2015. aasta täitmise aruande arutelul Me kõik armastame — eriti just viimasel ajal — kasutada sõna “kultuuriruum”, tihti omavahel kokku leppimata, mida me selle sõna all täpselt mõtleme. Kas meie kultuuriruum on mingitele ülemöödunud sajandist pärit dogmadele toetuv kogum piiranguid? Või on kultuuriruum koht, mis meid piirangutest ja kammitsatest vabanema inspireerib?Read more »

Kõne Riigikogu istungil 16.02.2016 kooseluseaduse tühistamise seaduseelnõu arutelu. Menetletav eelnõu on tähelepanuväärne. Tähelepanuväärne peamiselt seetõttu, et ta võtab inimestelt õigusi ära. Õigusi, mis on neile värskelt seadusega antud. Meenutame, et kooseluseadus, mida nüüd tühistada tahetakse, kehtib alates selle aasta 1. jaanuarist. Selle seadusega on — nagu öeldud — paljudele Eesti inimestele teatud õigused ja õigustatud ootused loodud. Nüüd tahetakseRead more »

Kõne Riigikogu istungil 25.11.2015 Lugupeetud juhataja, armsad kolleegid! Täna menetletavad kooseluseaduse rakendusaktid on ühest küljest selgelt tehniline eelnõu. Kooseluseadus hakkab järgmise aasta algusest kehtima ning selle rakendamiseks on vaja 85 seadust kooseluseadusega kooskõlla viia. Ei midagi enamat, ei midagi keerulisemat, ei midagi põhimõttelisemat. Poliitiliselt oleks loomulikult turvaline selle tõdemusega ka piirduda. Rääkida pikalt, kuidas olguRead more »

Kõne Riigikogu migratsioonipoliitika arutelul 13.10.2015 Lugupeetud juhataja, armsad kolleegid! Tänase koosviibimise mõte — vähemalt nii palju, kui mina aru saan — on teha esimene ja nii mõneski mõttes hiljaks jäänud katse leida erakondadeülene konsensus küsimuses, kuidas tegeleda Euroopat tabanud pagulaste probleemiga. Terve suve oleme me üksteist ühelt poolt tolerastideks ja rahvuse reetjateks ning teiselt poolt natsideks ja FSB agentideksRead more »